Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Activitats

Activitats de formació en ciutadania, seguretat i salut


Mossos d'Esquadra:

Els/Les professionals que realitzen les activitats preventives dintre de les aules són tècnics en seguretat i responsables de les oficines de Relació amb la
Comunitat de la seva comissaria de referència.

Internet segura . Xarxes socials  1rESO
Situacions de risc per a joves  2n ESO
Prevenció de conductes discriminatòries (Taller) 3rESO
Drogues i Lleis 4t ESO
Taller Share destinat a joves a partir de 16 anys, activitat preventiva per tal d’incorporar conductes segures, a l’hora d’utilitzar la pròpia imatge a internet i adquirir responsabilitat en l’ús de les xarxes socials

Guàrdia Urbana

Seguretat vial (Educació Primària)

Alcohol i conducció (Educació Secundària)

Bullying i xarxes socials (Educació Secundària)

 

Salut pública

Activitats en els diferents cursos d'Educació Secundària, des de l'àrea de tutoria