Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Escola

Projecte educatiu


TRETS D’IDENTITAT

Col·legi fundat el 1876 per la Congregació de les Franciscanes. Avui dona resposta a les necessitats educatives del segle XXI. Proporciona  a l’alumnat una educació integral.

Promovem el desenvolupament progressiu i sistemàtic  de les facultats afectives, psicomotrius i intel·lectuals del nostre alumnat.

Cultivem actituds de gratitud, alegria, creativitat, amor pel treball, sinceritat, lleialtat, respecte per la creació.

Afavorim el creixement de la dimensió social de l’alumnat per mitjà de l’experiència del grup viscuda amb mutu respecte, valoració i solidaritat.

Ens inspirem en els valors de la llibertat, la justícia, la solidaritat, la convivència, la pau….

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

Concebem l’escola com una comunitat educativa animada pels educadors, amb la participació dels pares i mares, en la qual l’alumnat és l’objectiu compartit a fi que cada infant se senti atès, orientat, valorat i… estimat sense cap discriminació.

Utilitzem mètodes actius, experiencials i manipulatius per facilitar el desenvolupament d’habilitats i coneixements de les diferents àrees d’aprenentatge.

Utilitzem el mètode heurístic de descoberta on cal comprendre abans de fixar en la memòria, on cal descobrir per acceptar realitats i on el docent presenta els elements d’aprenentage perquè l’alumnat els integri i li siguin significatius.

Quant a la forma del raonament, utilitzem mètodes deductius, inductius, analògics i comparatius.

L’alumnat és el centre d’interès i principal protagonista de qualsevol acció educativa fomentant la seva participació activa.

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

  • Vetllar per l’assoliment de les competències de l’alumnat que acreditin un reeiximent en l’itinerari propi dins el sistema educatiu vigent. 
  • Oferir una competència lingüística plurilingüe:

   Anglès (1a llengua estrangera de l’esocla) des d’E.I.3 fins 4t ESO

   Francès (2a llengua estrangera de l’escola) des de 5è E.P. fins a 4t ESO

  AICLE (assignatures impartides 100% en anglès o francès)

INFANTIL Music

PRIMÀRIA

Cicle Inicial:  Arts and Crafts +Music

Cicle Mitjà: Physical Education+ Music

Cicle Superior- Natural and Social Environment + Music + Arts plastiques (Francès)

SECUNDÀRIA

    Social Environment, Crèdits variables: Writing stories, Talk     together,  Political & Physical Maps

Arts plastiques (Francès)

  • Educar en la competència digital posant a l’abast tota mena de tecnologia educativa amb un ús pedagògic i aplicat a les àrees de coeixement: Bee-bots, Pro-bots, Tablets, PC, legos, impressora 3D, pissarres interactives, dispositius de l’escola i personals.
  • Educar en valors per a l’autoconeixement i la ciutadania.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

L’organització pedagògica atén l’alumnat en grups d’aula ordinaris amb atenció individualitzada i amb grups flexibles d’ampliació i reforç d’aprenentatges.

El Departament d’orientació psicopedagògica,  dos psicòlegs i una logopeda donen una resposta educativa adequada segons les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del professorat.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

  • Batxilletat Dual Internacional
  • Convivències escolars  a Educació Infantil.
  • Campus d’esport i aventura a Educació Primària
  • Estades lingüístiques a Educació Secundària

1r ESO- Estada de 5 dies en un hotel a València amb immersió en llengua anglesa
4t ESO- Estada de 5 dies a França, amb immersió en llengua francesa i obtenció de l’acreditació voluntària A1, A2 del Marc Comú Europeu de Referència

  • Preparació exàmens oficials

Acreditació voluntària  CAMBRIDGE: Primària: Young Learners Exams  (Starters,Movers, Flyers). Centre examinador. Secundària: KET, PET i First

Acreditació voluntària Certificate DELF : Secundària: nivells A1 i A2

  • El Projecte Educatiu del Menjador dona continuïtat al Projecte Educatiu del centre. L’escola disposa de cuina pròpia i ofereix un menjar de qualitat per al seu alumnat. Prepara dieta especial quan és necessària temporalment per motius de salut i atén al·lèrgies i intoleràncies de l’alumnat.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

L’escola participa i col·labora en la vida del barri de Poblenou i de Barcelona en entitats culturals i socials, festes populars. Realitza recollides solidàries i es fa present en necessitats solidàries de l’entorn més proper.

L’escola participa en actes comunitaris del món educatiu: Cantània, Dansa Ara…

L’escola està ametent a activitats que representin un creixement global com a ciutadans del mon participant en concursos , proves i reptes com : Cosmocaixa, MagicLine, Cangur, Jocs Florals, BCN`al Galop, concursos literaris, Projecte Espurna UAB, Contacte amb Estació Espacial Internacional…

DADES A DESTACAR

Claustre estable i compromès amb els objectius i trets identitaris de l’escola.

Tracte familiar i proper, conscients de les particularitats individuals de cada família.

Acolliment de la comunitat d’exalumnes com a reflex de creixement de la nostra comuniat educativa.

AMPA dinàmica i proactiva en la vida escolar del centre.